עווד קטאוי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 56093 בקשה 1

צו ירושה
25/10/2011
חיפה
עווד קטאוי
21505730

רשם הירושה

30/10/2011
ידיעות
החלטה
26/06/2012
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פנאדקה נזמיהכפר קרע כפר קרע 30075עו"ד אבו אלמוהנד ג'אודאתת.ד. 331 כפר קרע 30075

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/11/2011דרישת פרטים
10/01/2012דרישת פרטים
19/08/2012תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/06/2013העברה לבימ"ש
08/09/2013