מזל גרמה אברהם ז"ל - התנגדות - תיק 150979 בקשה 2

התנגדות
02/11/2011
תל אביב
מזל גרמה אברהם
30669618

רשם הירושה

נסגרה
18/04/2012
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מליחי צביהגאולי תימן)שיכון( 1 גאולי תימן 38890עו"ד אהרוני שרהשד' בן גוריון 21 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/09/2013