שלום בן נאים ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 56435 בקשה 1

צו ירושה
17/11/2011
חיפה
שלום בן נאים
6577969

רשם הירושה

23/11/2011
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
20/08/2012
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בן נאים יעקבגרינבוים 58 חיפה 34987עו"ד חיה ברזיליהעצמאות 57 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/12/2011דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/09/2013