פינה ברניס שפירו ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 56458 בקשה 1

צו קיום צוואה
20/11/2011
חיפה
פינה ברניס שפירו
313823940

רשם הירושה

23/11/2011
ידיעות
אין ענין
10/01/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שפירא אילן דזמונההדס 4 רמת ישי 30095עו"ד אהרוני שרהשד' בן גוריון 21 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/01/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
10/01/2012מתן צו
08/09/2013