צילה רגב ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 56641 בקשה 1

צו ירושה
29/11/2011
חיפה
צילה רגב
5307376

רשם הירושה

07/12/2011
ידיעות
אין ענין
25/01/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גילבר אורההצופים 6 כניסה א חיפה 34352עו"ד יואב אבןהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/01/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/01/2012מתן צו
08/09/2013