שולמית ברגר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 22582 בקשה 2

צו ירושה
05/12/2011
ירושלים
שולמית ברגר
125989

רשם הירושה

11/12/2011
ידיעות
ניתנה תגובה
20/02/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פרידמן טובה רחל חשמחה 9 רמת גן 52501עו"ד בנימין אילבוסתנאי 8 י-ם

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
08/01/2012דרישת פרטים
02/02/2012דרישת פרטים
19/02/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/09/2013