בן ציון בנגיס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 56854 בקשה 1

צו קיום צוואה
08/12/2011
חיפה
בן ציון בנגיס
14147870

רשם הירושה

14/12/2011
ידיעות
אין ענין
04/01/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גרבר כרמלהביכורים 24/5 חיפה 34576עו"ד תומפקוב גלינהת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/12/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
04/01/2012מתן צו
08/09/2013