יוסף מונטג ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 57095 בקשה 1

צו קיום צוואה
27/12/2011
חיפה
יוסף מונטג
3978749

רשם הירושה

04/01/2012
ידיעות
אין ענין
31/01/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מונטג שושנההבריכה 4 חיפה 32292עו"ד חיה ברזיליהעצמאות 57 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
29/01/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
31/01/2012מתן צו
09/09/2013