שלום לוי ז"ל - תיקון צו ירושה - תיק 63272 בקשה 2

תיקון צו ירושה
15/01/2012
תל אביב
שלום לוי
59074906

רשם הירושה

נסגרה
15/01/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לוי סוניהלוין מיכאל וחנה 16/ ראשון לציו 75380עו"ד יהודאי הרצלז'בוטינסקי 18 ראשל"צ 75229

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/01/2012מתן צו
10/09/2013