נתניאל לאופמן ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 57395 בקשה 1

צו ירושה
15/01/2012
חיפה
נתניאל לאופמן
10685444

רשם הירושה

18/01/2012
ידיעות
אין ענין
09/02/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לאופמן גיזההתשבי 111 חיפה 34455עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
08/02/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
09/02/2012מתן צו
10/09/2013