מוחמד מצארוה ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 57739 בקשה 1

צו קיום צוואה
06/02/2012
חיפה
מוחמד מצארוה
21421698

רשם הירושה

08/02/2012
ידיעות
ניתנה תגובה
29/03/2012
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מסארווה ואאלכפר קרע כפר קרע 30075עו"ד אבו אלמוהנד ג'אודאתת.ד. 331 כפר קרע 30075

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
26/02/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
13/09/2013