אברהם רובין ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 58025 בקשה 1

צו ירושה
20/02/2012
חיפה
אברהם רובין
42064295

רשם הירושה

22/02/2012
ידיעות
אין ענין
19/03/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
רובין מרישיבת ציון 46/1 חדרה 38300עו"ד ארקין-חן קרןנעמ"ת חדרה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/03/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/03/2012מתן צו
13/09/2013