צבי אברהמי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 157034 בקשה 1

צו קיום צוואה
21/02/2012
תל אביב
צבי אברהמי
2517100

רשם הירושה

26/02/2012
ידיעות
נסגרה
22/03/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אברהמי משהאורי צבי גרינברג 9/ תל אביב - 69379עו"ד אבינרי חנישדרות רוטשילד 74-76 תל אביב 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/03/2012דרישת פרטים
15/03/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/03/2012מתן צו
13/09/2013