הילדה נעמי שטנר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 26043 בקשה 1

צו קיום צוואה
29/02/2012
ירושלים
הילדה נעמי שטנר
470534

רשם הירושה

07/03/2012
ידיעות
ניתנה תגובה
25/03/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שטנר מיכה יוחנן0עו"ד כאהן אלההרב קוק 8 ירושלים 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/03/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
13/09/2013