אפרים מיכאלי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 58271 בקשה 1

צו ירושה
07/03/2012
חיפה
אפרים מיכאלי
5888813

רשם הירושה

הועברה ליועץ המשפטי
07/03/2012
נפתח בטעות

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מיכאלי יוסףשמיר שמיר 12135עו"ד אפרת אלדן שכטרקיבוץ שמיר

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
14/09/2013