אפרים מיכאלי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 16706 בקשה 1

צו ירושה
07/03/2012
נצרת
אפרים מיכאלי
5888813

רשם הירושה

14/03/2012
ידיעות
אין ענין
02/07/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מיכאלי יוסףשמיר שמיר 12135עו"ד אפרת אלדן שכטרקיבוץ שמיר

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/04/2012דרישת פרטים
03/06/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/07/2012מתן צו
14/09/2013