מרדכי וקנין ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 159251 בקשה 1

צו קיום צוואה
18/04/2012
תל אביב
מרדכי וקנין
62680814

רשם הירושה

22/04/2012
ידיעות
נסגרה
07/06/2012
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
דמארי אתירמב"ם 51/10 ראשון לציו 75310עו"ד דמארי שטיינר טוניהרצל 91 ראשון לציון

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/04/2012דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/09/2013