נחום הולשפיגר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 58809 בקשה 1

צו ירושה
19/04/2012
חיפה
נחום הולשפיגר
44831014

רשם הירושה

25/04/2012
ידיעות
אין ענין
19/07/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מור מנחםשאגאל מארק 5 חיפה 32970עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה 31336

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/05/2012דרישת פרטים
16/07/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/07/2012מתן צו
15/09/2013