ציון כהן ז"ל - תיקון טעות סופר - תיק 99845 בקשה 3

תיקון טעות סופר
06/05/2012
תל אביב
ציון כהן
24451783

רשם הירושה

נסגרה
06/05/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
איזנמן אורנהלסקוב חיים 28 א' חולון 58672עו"ד יהודאי הרצלז'בוטינסקי 18 ראשל"צ 75229

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/05/2012מתן צו
15/09/2013