דוד ליברמן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 160874 בקשה 1

צו קיום צוואה
31/05/2012
תל אביב
דוד ליברמן
41838186

רשם הירושה

06/06/2012
ידיעות
נסגרה
17/07/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קורנברוט נוריתנחשון 25 רמת השרון 0עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/07/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/07/2012מתן צו
15/09/2013