אברהם שורץ ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 59445 בקשה 1

צו קיום צוואה
03/06/2012
חיפה
אברהם שורץ
30719678

רשם הירושה

06/06/2012
ידיעות
אין ענין
27/06/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שורץ אילנהערד 40ב חיפה 32161עו"ד יואב אבןהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/06/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
27/06/2012מתן צו
15/09/2013