רינה פרנקל ז"ל - תיקון טעות סופר - תיק 159286 בקשה 2

תיקון טעות סופר
12/06/2012
תל אביב
רינה פרנקל
7556277

רשם הירושה

נסגרה
13/06/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נד"ב טל (צבי)פומרוק יוסף 3/4 תל אביב - 69357עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
12/06/2012מתן צו
15/09/2013