זלדה אוסטרובסקי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 161594 בקשה 1

צו קיום צוואה
18/06/2012
תל אביב
זלדה אוסטרובסקי
306485228

רשם הירושה

24/06/2012
ידיעות
נסגרה
22/07/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אושרנקו יאנהנורדאו 18/4 כניסה א ראשון לציו 75265עו"ד אבן זהר ליאלדניאל פריש 3 תל אביב

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
16/07/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/07/2012מתן צו
15/09/2013