אדוארד קסיאן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 59724 בקשה 1

צו קיום צוואה
24/06/2012
חיפה
אדוארד קסיאן
313104564

רשם הירושה

27/06/2012
ידיעות
אין ענין
26/07/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קסיאן ראיסהשד' דגניה 75/25 חיפה 0עו"ד תומפקוב גלינהת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/07/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/07/2012מתן צו
17/09/2013