מוסיה מיכאלי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 17460 בקשה 1

צו ירושה
10/07/2012
נצרת
מוסיה מיכאלי
5889514

רשם הירושה

15/07/2012
ידיעות
אין ענין
09/08/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מיכאלי יוסףשמיר שמיר 12135אפרת אלדן שכטרקיבוץ שמיר

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
06/08/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
09/08/2012מתן צו
18/09/2013