רות וילהלמ קראוזה ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 27169 בקשה 1

צו קיום צוואה
31/07/2012
ירושלים
רות וילהלמ קראוזה
65068496

רשם הירושה

08/08/2012
ידיעות
ניתנה תגובה
16/10/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שגיב מרסילאורוגואי 31/18 ירושלים 96701עו"ד כאהן אלההרב קוק 8 ירושלים 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/08/2012דרישת פרטים
20/08/2012דרישת פרטים
09/10/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/09/2013