רינה גולדברגר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 164357 בקשה 1

צו ירושה
09/08/2012
תל אביב
רינה גולדברגר
8622367

רשם הירושה

15/08/2012
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ברזלי אתיפרנק אנה 19/10 בת ים 59626עו"ד ברזילי זוהראבן גבירול 57 ת"א

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/09/2012דרישת פרטים
18/10/2012דרישת פרטים
29/11/2012דרישת פרטים
09/06/2013דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/09/2013