רות וילהלמ קראוזה ז"ל - מינוי מנהל עזבון - תיק 27169 בקשה 2

מינוי מנהל עזבון
02/09/2012
ירושלים
רות וילהלמ קראוזה
65068496

רשם הירושה

הועברה ליועץ המשפטי
16/10/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
כאהן אלההרב קוק 8 ירושלים 94226עו"ד כאהן אלההרב קוק 8 ירושלים 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/10/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
20/09/2013