שלמה נוש ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 61860 בקשה 1

צו ירושה
04/11/2012
חיפה
שלמה נוש
55071211

רשם הירושה

09/11/2012
ישראל היום
אין ענין
18/12/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נוש מזל0עו"ד בדארנה סלאחבן עמי 30 עכו

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/12/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/12/2012מתן צו
21/09/2013