סטניסלב צ'מנסקי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 62028 בקשה 1

צו קיום צוואה
12/11/2012
חיפה
סטניסלב צ'מנסקי
65199614

רשם הירושה

16/11/2012
ישראל היום
אין ענין
06/12/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
צמנסקי דניאלזינגר מנדל 13/34 חיפה 34984עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
04/12/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/12/2012מתן צו
21/09/2013