יורי חוטינר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 167856 בקשה 1

צו ירושה
22/11/2012
תל אביב
יורי חוטינר
64738297

רשם הירושה

30/11/2012
ישראל היום
נסגרה
31/12/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חטינר אסתרחנה רובינא 1 תל אביב 0עו"ד יהודאי הרצלז'בוטינסקי 18 ראשל"צ 75229

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
25/11/2012דרישת פרטים
24/12/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
27/12/2012מתן צו
21/09/2013