צביה בר ששת ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 18130 בקשה 1

צו קיום צוואה
25/11/2012
נצרת
צביה בר ששת
310036496

רשם הירושה

30/11/2012
ישראל היום
אין ענין
20/12/2012
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בר ששת שלמהרמב"ם 36/4 בית שמש 99014עו"ד אשרף ממן רותשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/12/2012אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
20/12/2012מתן צו
21/09/2013