סמיון רובינצ'יק ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 62502 בקשה 1

צו ירושה
27/12/2012
חיפה
סמיון רובינצ'יק
314504861

רשם הירושה

04/01/2013
ישראל היום
אין ענין
03/06/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
רובינצ'יק תמרהפרץ 7/84 חיפה 33041עו"ד תומפקוב גלינהת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/03/2013דרישת פרטים
03/06/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
03/06/2013מתן צו
21/09/2013