שולמית הר ציון ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 62742 בקשה 1

צו ירושה
06/01/2013
חיפה
שולמית הר ציון
1171016

רשם הירושה

11/01/2013
ישראל היום
אין ענין
19/02/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
הרציון דן0עו"ד ארקין-חן קרןנעמ"ת חדרה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
17/02/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/02/2013מתן צו
21/09/2013