יעקב קירשבראון ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 63189 בקשה 1

צו קיום צוואה
31/01/2013
חיפה
יעקב קירשבראון
10394369

רשם הירושה

08/02/2013
ישראל היום
אין ענין
02/04/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קירשבראון חמדהמרגלית 24 חיפה 34466עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/03/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/04/2013מתן צו
23/09/2013