ביבי פליטמן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 63221 בקשה 1

צו קיום צוואה
03/02/2013
חיפה
ביבי פליטמן
16462913

רשם הירושה

08/02/2013
ישראל היום
אין ענין
10/04/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פליטמן קסלין אולגה0עו"ד ממן רות אשרףשריג 25/1 כרמיאל

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
28/02/2013דרישת פרטים
09/04/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
10/04/2013מתן צו
23/09/2013