דוד ששון ז"ל - התנגדות - תיק 63246 בקשה 2

התנגדות
21/02/2013
חיפה
דוד ששון
351676

רשם הירושה

החלטה
17/04/2013
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ששון עפרהההגנה 18/3 ירושלים 97852עו"ד מרקוס אברהםכפר מונאש כפר מונאש 42875

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/04/2013תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
17/04/2013העברה לבימ"ש
23/09/2013