וולטר נירן ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 28660 בקשה 1

צו ירושה
10/04/2013
ירושלים
וולטר נירן
69121788

רשם הירושה

19/04/2013
ישראל היום
הועברה ליועץ המשפטי
13/08/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נירן אביטל בלהההתאנה 24/21 ירושלים 93859לידי כאהן אלההרב קוק 8 י"ם 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
13/05/2013דרישת פרטים
11/08/2013אין צורך בתגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/09/2013