חוה סמואל ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 64260 בקשה 1

צו קיום צוואה
10/04/2013
חיפה
חוה סמואל
8338006

רשם הירושה

19/04/2013
ישראל היום
הועברה ליועץ המשפטי
30/05/2013
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גלילי דפנה ויקטובית לחם הגלילית בית לחם הג 36007עו"ד רות אשרף ממןשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/05/2013תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/09/2013