יפה נזרי ז"ל - מינוי מנהל עזבון - תיק 62113 בקשה 2

מינוי מנהל עזבון
15/04/2013
חיפה
יפה נזרי
68450238

רשם הירושה

אין ענין
21/04/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לייבוביץ מריםההדס 16/2 נשר 36862עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/04/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/09/2013