לודמילה קייפמן ז"ל - תיקון טעות סופר - תיק 63318 בקשה 2

תיקון טעות סופר
26/05/2013
חיפה
לודמילה קייפמן
304757354

רשם הירושה

הועברה ליועץ המשפטי

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קייפמן בוריסיחיעם 3/3 כרמיאל 21822עו"ד רות אשרף ממןשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/06/2013דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/09/2013