סימי אליאב ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 65132 בקשה 1

צו קיום צוואה
13/06/2013
חיפה
סימי אליאב
65761066

רשם הירושה

21/06/2013
ישראל היום
אין ענין
27/08/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מור מיכלסוקולוב 33/1 קרית אתא 0עו"ד רות אשרף ממןשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/06/2013דרישת פרטים
26/08/2013אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
27/08/2013מתן צו
25/09/2013