מונירה בחית ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 65973 בקשה 1

צו ירושה
23/07/2013
חיפה
מונירה בחית
21108824

רשם הירושה

26/07/2013
ישראל היום
הועברה ליועץ המשפטי

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בחית אדוארשדה יצחק 22 חיפה 35028עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/08/2013דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/09/2013