וולטר נירן ז"ל - בקשת צו ירושה מתוקנת - תיק 28660 בקשה 2

בקשת צו ירושה מתוקנת
30/07/2013
ירושלים
וולטר נירן
69121788

רשם הירושה

הועברה ליועץ המשפטי
13/08/2013
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נירן אביטלהתאנה 24/21 ירושלים 93859לידי כאהן אלההרב קוק 8 י"ם 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/08/2013תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/09/2013