לילי נוסבאום ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 179357 בקשה 1

צו ירושה
14/08/2013
תל אביב
לילי נוסבאום
2281525

רשם הירושה

23/08/2013
ישראל היום
הועברה ליועץ המשפטי

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נוסבאום דןבת זית 11 בת חפר 0עו"ד מרקוס אברהםכפר מונאש כפר מונאש 42875

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/09/2013