חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
שרה אבירם אלף91194116429908/08/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
יוסף אברהם4198469114475010/08/2011התנגדותתל אביב3
שמואל פסח אוסטריכר494082117992722/08/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
שרה אלדזם108203484134003/12/2008לצו קיום צוואהחיפה1
שמואל אנגל313324612959218/02/2010לצו ירושהתל אביב1
שמואל אנגל313324612959225/05/2010תיקון צו ירושהתל אביב2
רבקה ארליך4184595917446425/04/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
רבקה ארליך4184595917446407/07/2013תיקון טעות סופרתל אביב2
משה אשכנזי1332230016359829/07/2012לצו ירושהתל אביב1
משה אשכנזי1332230016359801/01/2013בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
יוסף בלושטין145604511341815/12/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
סופיה גלר6549132611321710/12/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ישעיהו גרש גן אור718360115579416/01/2012לצו ירושהתל אביב1
רחל דבוש568767817032017/01/2013לצו ירושהתל אביב1
ליטה דוד7047681715832921/03/2012לצו ירושה וקיום צוואהתל אביב1
חיים דנילק377463515584919/01/2012לצו ירושהתל אביב1
רבקה דנילק377464315579816/01/2012לצו ירושהתל אביב1
אילנה דרור5000426613332614/07/2010התנגדותתל אביב2
לדניה ויארד6992855417307120/05/2013התנגדותתל אביב2
לדניה ויארד6992855417307120/06/2013לצו קיום צוואהתל אביב3