חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דורה שלזינגר1029192018039101/09/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
ראובן שלזינגר788542918038901/09/2013לצו קיום צוואהתל אביב1