חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרים ברוך45605612756321/10/2012לצו קיום צוואהירושלים1