חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יעקוט זריהן631759211490517/07/2007לצו קיום צוואהבאר שבע1