חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
טוב מנסור איזאק698428969022018/01/2007לצו ירושהתל אביב1
שרה איזנשטיין704464714077303/01/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים אלטיצר47130048083911/04/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
לידיה חלפון4189787715452018/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
לידיה חלפון4189787715452018/12/2011תיקון טעות סופרתל אביב2
רנה ישראל4333311117882701/08/2013לצו ירושהתל אביב1
פרל לאה ישראלי4142980412852924/01/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
נזיבה ציביה מרקוס870153414276415/03/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אמיל נוסבאום576792617935314/08/2013לצו ירושהתל אביב1
לילי נוסבאום228152517935714/08/2013לצו ירושהתל אביב1
ליובה פוגל1094866912463915/10/2009לצו ירושהתל אביב1
צפורה פינקלשטיין529632211646305/03/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד ששון3516766324621/02/2013התנגדותחיפה2